Einwanderung als Königsweg

Zuwanderung und legale Migration nach Deutschland willkommen

Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Im Kosovo gibt es viele Pflegekräfte und medizinisches Personal, die schon Deutsch bis zum B2-Niveau gelernt haben. Das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, das am 1.3.2020 in Kraft tritt bietet nun die Möglichkeit nach Deutschland zu kommen, um hier eine passende Stelle zu finden. Ahrens Connect hat hier ein Projekt mit einem kosovarischen Partner gestartet, um diese Fachkräfte bereits optimal auf den Arbeitsmarkt in Deutschland vorzubereiten. Wir bringen Arbeitsplatz-suchende Fachkräfte aus dem Kosovo mit Arbeitskräfte-suchenden Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen in Baden-Württemberg zusammen.

Legal in Deutschland arbeiten und neue Eindrücke gewinnen. Ein Gewinn für alle!

Wir suchen für die Pflegefachkräfte und für diverse medizinische Berufe von der Hebamme, über Physiotherapeuten, medizinische Bademeister und Masseure, Notfallsanitäter bis hin zu Ärzten die geeigneten Stellen. Dazu unterstützen wir bei der Wohnungssuche. Zusammen mit dem kosovarischen Partner versuchen wir interkulturelle Herausforderungen frühzeitig zu erkennen und zu überwinden. Wir informieren über das Leben Deutschland und stehen mit Rat und Tat zur Seite, damit die Integration in die deutsche Gesellschaft und die Arbeitswelt hierzulande gelingt.

Ansprechpartnerin für alle Interessierten: Frau Arjete Nezaj, te: +491749380327. Bei Interesse gleich melden! E-Mail: tcglorious@gmail.com

Në Kosovë, ka shume infermierë dhe staf mjeksësor që kan mësuar tashmë gjuhën gjermane deri në nivelin B2. Ligji i imigracionit të punës, i cili hyn në fuqi me 1 mars 2020, tani ofron mundësinë për të punuar një punë të përshtatshme në Gjermani. Ahrens Connect ka filluar një projekt me një partner kosovar për të përgatitur këta specialistë për tregun e punës në Gjermani. Ne sjellim punëkërkues nga Kosova që kërkojnë punë në ambiente shendetesore dhe kujdesi në republikën Baden-Württemberg.

Të punosh ligjërisht në Gjermani dhe të fitosh pershtypje të reja. Kjo është një fitore për të gjithë!

Ne jemi në kërkim të infermierëve dhe profesioneve të ndryshme mjekesore, duke filluar nga mamia deri tek fizioterapeutët, kujdestarë shendetesorë, masazher, mjekë… Ne ju ndihmojmë të gjeni banesë. Së bashku me Partnerin Kosovar, ne përpiqemi të identifikojmë dhe tejkalojmë sfidat ndërkulturore në një fazë fillestare. Ne ofrojmë informacione mbi jetën në Gjermani, si dhe ofrojmë ndihme dhe këshilla në menyrë që integrimi në shoqërinë gjermane dhe në tregun e punës të ketë sukses.

Personi kontaktues është: Arjete Nezaj, Tel. +49 174 938 0327, E-Mail: tcglorious@gmail.com